Občanské sdružení
Okrašlovací spolek "Sypejte ptáčkům"
A. Dvořáka 24, Třebíč


Výbor klubu :

Ing. Karel Janík - předseda výboru klubu .........Tel. 608 731 252........Email: dan.janik@volny.cz

Ing. Milan Šťastný - místopředseda klubu .........Tel. 602 601 480........Email: mst@kapucin.cz

Václav Bartoš - člen výboru klubu .......................Tel. 608 887 818........Email: bartos.vaclav@volny.cz

Charakter organizace :

Klub je občanským sdružením vyvíjejícím činnost na základě zákona č. 83/90 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Klub byl registrován rozhodnutím ministerstva vnitra ČR ze dbe
17. 2. 1998 č.j. II/S-OVS/1-35121/98-R.
Klub je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.


Cíle činnosti klubu :


Klub sdružuje zájemce o rozvíjení tvůrčí kulturní aktivity v místě a vytváří podmínky pro jejich kulturní vyžití.


Klub k dosažení uvedeného cíle především :

organizuje a spoluorganizuje kulturní akce spolupracuje s dalšími právnickými i fyzickými osobami z odvětví kultury podporuje aktivní tvůrčí činnost svých členů v oblasti kultury prodává zájmové periodické a neperiodické tiskoviny a publikace a nahrané nosiče záznamu zvuku a obrazu poskytuje občerstvení návštěvníkům kulturních akcí Klubem pořádaných