Občanské sdružení - Okrašlovací spolek "Sypejte ptáčkům"

Kontakty

Ing. Karel Janík

předseda výboru klubu
Tel: 608 731 252
Email: dan@datas.cz

Ing. Milan Šťastný

místopředseda klubu
Tel: 602 601 480
Email: mst@kapucin.cz

Václav Bartoš

člen výboru klubu
Tel: 608 887 818
Email: cattr@seznam.cz

Charakter organizace:

Klub je občanským sdružením vyvíjejícím činnost na základě zákona č. 83/90 Sb. O sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Klub byl registrován rozhodnutím ministerstva vnitra ČR ze dne 17. 2. 1998 č.j. II/S-OVS/1-35121/98-R. Klub je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Cíle činnosti klubu:

Klub sdružuje zájemce o rozvíjení tvůrčí kulturní aktivity v místě a vytváří podmínky pro jejich kulturní vyžití.

Klub k dosažení uvedeného cíle především

organizuje a spoluorganizuje kulturní akce spolupracuje s dalšími právnickými i fyzickými osobami z odvětví kultury podporuje aktivní tvůrčí činnost svých členů v oblasti kultury prodává zájmové periodické a neperiodické tiskoviny a publikace a nahrané nosiče záznamu zvuku a obrazu poskytuje občerstvení návštěvníkům kulturních akcí Klubem pořádaných.